Algemene voorwaarden

Stichting Garantiefonds reisgelden (SGR)

Ons bedrijf is aangesloten bij SGR onder nummer 2043

Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De SGR garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Boekingsvoorwaarden

Overeenkomst en controle van de gegevens

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanmelding, alleen de prijzen en diensten die met de boeking worden bevestigd, zijn geldig. Direct na de boeking ontvangt u van Erco Reizen B.V. een boekings-bevestiging. Controleer of de gegevens, in het bijzonder de spelling van de namen en de voorletters, goed zijn overgenomen. Klopt er iets niet, laat het dan binnen 24 uur weten. In het geval van aanpassing na de genoemde periode worden de hieraan verbonden kosten volledig aan u doorberekend.

Speciale wensen

Zo mogelijk wordt voldaan aan speciale wensen (preferenties) die bij de boeking zijn opgegeven. Of dat lukt is mede afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden. Voor een vliegreis is het niet mogelijk om vooraf een stoelnummer te reserveren. In geval van een voorkeur voor een bepaalde plaats is het van groot belang om zo vroeg mogelijk in te checken. Erco Reizen B.V. kan een preferentie nooit garanderen. Is een wens zo essentieel dat de reisovereenkomst alleen wordt afgesloten indien vaststaat dat aan deze wens wordt tegemoet gekomen, dan is er sprake van een essentie. Als aan een opgenomen essentie niet kan worden voldaan, dan kan de reisovereenkomst zonder kosten worden ontbonden.

Aansprakelijkheid

Degene die de reisovereenkomst boekt, mede of uitsluitend namens anderen, is niet alleen verantwoordelijk voor de opgegeven persoonlijke gegevens van de reizigers die bij de boeking worden aangemeld, is ook hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen die uit de reisovereenkomst voortvloeien.

Reisformaliteiten

Bij de boeking wordt algemene informatie verstrekt over reisdocumenten en visa. U bent zelf verantwoordelijk voor (het verkrijgen van) de vereiste documenten en de geldigheid daarvan. Wij raden u aan tijdig bij de betrokken autoriteiten aanvullende informatie in te winnen. Sommige landen eisen een geldigheidsduur van een reisdocument tot ver na de vertrekdatum. Voor landen waarvoor een visum nodig is, kunnen wij dat voor u regelen. U dient hiervoor uiterlijk 4 weken voor vertrek een visumformulier in te vullen en tezamen met paspoort en pasfoto’s op het reisbureau in te leveren.

Reis- en Annuleringsverzekering

Wij raden u ten zeerste aan een reisverzekering en een annuleringsverzekering af te sluiten. Ons reisbureau kan u op aanvraag de voorwaarden en tarieven verstrekken. Een annuleringsverzekering dient uiterlijk 5 dagen na boeking te worden afgesloten. Voor onze (groeps)rondreizen is een reisverzekering verplicht.
Inentingen

Wij adviseren u contact op te nemen met de GG & GD.

Wijziging van reissom of reisschema

Indien wijzigingen in de vervoers- en verblijfskosten daartoe aanleiding geven, zoals verhoging van de luchthavenbelasting of (nieuwe) heffingen voor veiligheid, brandstof of milieu, de toeristenbelasting of toepasselijke valutakoersen behouden wij ons het recht voor om de reissom of het reisschema te wijzigen.

Omboekingen

Er is sprake van een omboeking als op verzoek van de reiziger de datum van de vlucht, de bestemming of de luchthaven van vertrek danwel de luchthaven van de retourvlucht voor het begin van de betreffende vlucht wordt gewijzigd, terwijl er nog voldoende stoelcapaciteit beschikbaar is. Omboekingen van oorspronkelijk geboekte hoger geprijsde vluchten naar lager geprijsde vluchten zijn alleen met behoud van de oorspronkelijke vluchtprijs mogelijk. Bij omboekingen naar hoger geprijsde vluchten wordt het prijsverschil en van de vlucht en de omboekingskosten van € 25,- per persoon in rekening gebracht mits dit volgens de voorwaarden van het ticket is toegestaan.

Wijziging van de naam (in de plaatsstelling)

Als de voorwaarden van de luchtvaartmaatschappij het wijzigen van de naam van de reiziger mogelijk maakt, wordt hiervoor een vergoeding van € 25,- in rekening gebracht plus het evt. verschil in de reeds betaalde en de huidige luchthavenbelastingen/brandstoftoeslagen.

Betaling van de reissom

Bij het totstandkomen van de reisovereenkomst dient een aanbetaling te worden gedaan met een minimum van € 350,-. per persoon. Het restant van de reissom dient 100 dagen voor vertrek betaald te zijn. Betalingen kunt u overmaken op onze bankrekening, ING BANK  NL04 INGB 000061.81.467 of RABO BANK  NL35 RABO 011.60.65.842 onder vermelding van het verkregen dossiernummer bij boeking of contant te voldoen op het reisbureau. Wanneer u een vakantiereis of vlucht boekt welke binnen 3 maanden vertrekt, dan moet bij boeking het gehele bedrag ineens worden voldaan.

Annulering door de reiziger

Bij het annuleren van de reisovereenkomst bedragen de annuleringskosten voor vliegtickets tot 100 dagen voor vertrek € 250,- p.p. en binnen 100 dagen voor vertrek 100%. Hierbij dient er tevens rekening gehouden te worden met de geboekte klasse en de bijbehorende voorwaarden van de maatschappij. Bij actietarieven bedragen de annuleringskosten volgens de bij dat tarief behorende voorwaarden. Annuleringen kunnen uitsluitend per aangetekend schrijven met vermelding van het dossiernummer aan Erco Reizen B.V. worden doorgegeven. Eventuele restitutie geschiedt door de verzekeringsmaatschappij in geval van een afgesloten annuleringsverzekering. Bij wijzigingen van reisdata brengen wij € 25,- per handeling in rekening.

Reisbescheiden

Reisbescheiden worden 7 dagen voor vertrek in handen van de reiziger(s) gesteld. Tevens ontvangt u bij de geboekte reis aanvullende reisinformatie.

De vluchttijden zoals vermeld, zijn ondervoorbehoud van wijzigingen door de vliegmaatschappij. Kijk ten alle tijde op TELETEKST of informeer over vertrektijden.